Wizytacja – spotkanie ks. dyrektora Piotra Hoffmanna z liderami grup duszpasterskich

W kolejnym dniu wizytacji, we wtorek miało miejsce spotkanie Ks. Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego naszej kurii z przedstawicielami grup formacyjno-duszpasterskich.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą w intencji naszej parafii sprawował ks. dyr. Piotr. We Mszy św. udział wzięli członkowie grup działających przy parafii: Apostolatu Maryjnego, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Dzieci Maryi, Służba Liturgiczna Ołtarza, Żywy Różaniec, Margaretki, ruch misyjny, ruch propagujący różaniec, rodziny, które formują się i działają przy parafii, animatorzy uczestniczący w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania, animatorzy życia kulturalnego. Ks. Piotr podczas homilii podziękował za świadectwo wiary i zachęcił, aby dalej kontynuować swoją misję ewangelizowania, nie zniechęcać się trudnościami, dzielić się swoją wiarą.

Zdjęcia: Piotr Górecki