Wizytacja – spotkanie Rady Duszpasterskiej z wikariuszem generalnym ks. Markiem Studenskim

W poniedziałek, 27 lutego, o godz. 19.00 rozpoczęło się – w ramach wizytacji kanonicznej – spotkanie  wikariusza generalnego kurii ks. Marka Studenskiego z Radą Duszpasterską i Radą ds Ekonomicznych. Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Ks. proboszcz przybliżył wikariuszowi w jaki sposób funkcjonuje nasza rada, która została powołana od samego początku istnienia parafii i jak ewaluowała. Każdy uczestnik  przedstawił się i powiedział kilka słów o sobie, swoim miejscu w życiu wspólnoty, o tym jak animuje życie wspólnotowe w swojej dzielnicy. Ponadto przedstawiciel rady ekonomicznej przedstawił, jakie duże inwestycje zostały przeprowadzone od ostatniej wizytacji kanonicznej, która miała miejsce 6 grudnia 2014 r. Obok prac związanych z wystrojem wnętrza kościoła równocześnie prowadzone były bardzo ważne i kosztowne prace takie jak: wyposażenie świątyni w nowe dębowe ławki, wymiana okien z drewnianych na plastikowe, zmiana sposobu ogrzewania  kościoła z pieca na opał stały na ogrzewanie gazowe, remont i malowanie pokrycia dachu kościoła i sali spotkań, wybudowanie plenerowych: Drogi Krzyżowej i stacji Siedmiu Boleści Matki Bożej, naprawa ogrodzenia  kościoła i cmentarza. Parafia spłaciła także pożyczkę, jaką zaciągnęła w WFOŚ na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Spotkanie zakończyliśmy również modlitwą i błogosławieństwem, które udzielił ks. Marek Studenski

Zdjęcia: Piotr Górecki