Wprowadzenie relikwii Św. Józefa Bilczewskiego – 29.03.2017

W środę, 29 marca, na zakończenie rekolekcji wielkopostnych miało miejsce uroczyste wprowadzenie do naszej świątyni relikwii Św. Józefa Bilczewskiego. Relikwiedarowane naszej parafii – na prośbę Ks. prob. Ignacego Czadera – przez Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego przywiózł z Lwowa Ks. Jan Fafuła. Zainstalowania relikwii dokonał Ks. Bp Tadeusz Rakoczy.

Ks. Biskup Senior oddając cześć Św. Józefowi Bilczewskiemu odmówił Litanię do Świętego i modlitwę przez jego wstawiennictwo oraz wygłosił homilię. W krótkim słowie skierowanym do zgromadzonych wiernych przybliżył postać Świętego Arcybiskupa z Lwowa, jako wielkiego czciciela Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Przypomniał jego zasługi dla Kościoła Polskiego. Przypomniał także, że Ks. Arcybiskup Józef – zgodnie z jego wolą – został pochowany we Lwowie na cmentarzu Janowskim, na którym grzebano nędzarzy, a których Świety Józef zawsze wspierał.

Ks. Bp Tadeusz podziękował Ks. Ignacemu Czaderowi za jego troskę o duchowy rozwój parafian, za pomoc udzielaną – także przez Stowarzyszenie IGNIS – dzieciom i młodzieży zza wschodniej granicy, w tym także z Ukrainy, w której ciągle toczy się wojna. Przywołał też na pamięć postać śp. Romka Sokacza, który najpierw przyjeżdżał z bratem Bogdanem na kolonie charytatywne organizowane przez ks. Ignacego, a później przyjeżdżali do Pogórza pomagać w różnych pracach przy parafii. Dzięki ich zaangażowaniu powstała m.in. Golgota i symboliczny Pusty Grób na cmentarzu, plenerowa Droga Krzyżowa.

Uroczystość zakończyło błogosławieństwo, które zgromadzonym parafianom udzielił relikwiami Świętego Ks. Biskup Tadeusz.