XI Pogorskie Kolędowanie- 7.01.2023 r.

W sobotę, 7 stycznia 2023r.,o godz. 17.00 w naszym kościele w Pogórzu miał miejsce kolędowy koncert. Była to już 11. edycja „Pogorskiego Kolędowania”. Tym razem tajemnicę wcielenia i zamieszkania Boga- Zbawiciela pośród swego ludu kontemplowaliśmy ze znaną wokalistką, autorką tekstów Magdą Steczkowską oraz młodziutką piosenkarką Antosią Kraszewską.

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że czas, w którym żyjemy jest bardzo trudny. Niepewni  jesteśmy przyszłości i z wielkim niepokojem przyjmujemy kolejne tragiczne informacje związane z toczącą się wojną na Ukrainie. Rok temu, podczas dziesiątej edycji naszego kolędowania, nie sądziliśmy, że przyjdzie nam żyć w tak trudnych i niepewnych czasach. Mocno w to wierzymy, że ten koncert kolęd skłonił nas do głębszej refleksji,  wzmocnił wiarę i miłość, pogłębił nadzieję
w zwycięstwo prawdy a przez to przyczynił się także do szerzenia międzyludzkiej solidarności i dobra we współczesnym świecie.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym zatrzymujemy się na chwilę refleksji nad wspólnotą jaką Syn Boży poprzez swoje pośród nas zamieszkanie pragnie z  nas stworzyć. Chcemy być razem, czego konsekwencją jest także to, że częściej i chętniej włączamy się w niesienie pomocy potrzebującym. Stąd zwyczajowo także „XI Pogorskie Kolędowanie” połączone było ze zbiórką charytatywną. I tym razem zebrane środki przeznaczymy m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do przyparafialnej wypożyczalni. Dodam, że sprzęt będący w dyspozycji wypożyczalni służy nie tylko mieszkańcom Pogórza, ale także osobom z innych miejscowości, niezależnie od przynależności wyznaniowej, które znalazły się w takiej potrzebie.